Informacja o specjalności "Zarządzanie zasobami niematerialnymi"
realizowanej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie