Konsultacje odbywają się w pokoju 519 w budynku Ustronie,
ul. R
akowicka 27, 31-510 Kraków

Telefon w trakcie konsultacji: +48 12 2935180


Terminy konsultacji:

Poniedziałek: 14.00-15.30.
Dnia 17 lutego konsultacje nie odbędą się.

Terminy egzaminów:


3.02. Zarządzanie i komunikacja międzykulturowa, studia stacjonarne, 12.15, s. 251 paw. B.

8.02. Zarządzanie i komunikacja międzykulturowa, studia niestacjonarne, 11.00, s. 3 paw. D.

3.02. Zarządzanie wiedzą, Informatyka stosowana, 14.00, s. 251 paw. B.

4.02. Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie firmą - 10.00, Logistyka... - 12.00, SB - 14.00, ZZL - 16.00, pokój 519 Ustronie,

8.02. Zarządzanie wiedzą, studia niestacjonarne, 12.00, s. 3 paw. D,

9.02. Zachowania organizacyjne, studia niestacjonarne, 11.30, s. B paw. C.

13.02. Zarządzanie wiedzą, studia stacjonarne, 11.00, p. 519 Ustronie.