Konsultacje odbywają się w pokoju 519 w budynku Ustronie,
ul. R
akowicka 27, 31-510 Kraków

Telefon w trakcie konsultacji: +48 12 2935180Terminy konsultacji:
5 listopad (poniedziałek) godz. 18.20-19.00.
13 listopad (wtorek) godz. 15.30-16.30.
20 listopad (wtorek) godz. 17.00-18.00.
27 listopad (wtorek) godz. 14.15-15.00.
4 grudzień (wtorek) godz. 14.15-15.00.
10 grudzień (poniedziałek) godz. 18.20-19.00.Szanowni Studenci!
W trakcie konsultacji w Katedrze nie są rozpatrywane sprawy dziekańskie.
W sprawach studenckich bardzo proszę o kontaktowanie się
z Prodziekanami. Od decyzji Prodziekana przysługuje Studentowi odwołanie bezpośrednio do
Pana Prorektora Prof. dr hab. Krzysztofa Surówki.