Konsultacje odbywają się w pokoju 519 w budynku Ustronie,
ul. R
akowicka 27, 31-510 Kraków

Telefon w trakcie konsultacji: +48 12 2935180

Termin egzaminu poprawkowego z Zarządzania wiedzą dla IwB (st. stacjonarne i niestacjonarne): 6 wrzesień, godz. 17.30, sala J paw. E.


Terminy egzaminów:
Zarządzanie wiedzą, 24 czerwiec, godz. 15.00, s. K Ustronie IwB studia stacjonarne.
Zarządzanie wiedzą, 28 czerwiec, godz. 18.30, s. M Ustronie IwB studia niestacjonarne.

Ponieważ wszystkie terminy egzaminu z Zarządzania wiedzą dla osób powtarzających ten przedmiot minęły, studentów, którzy nie zdali egzaminu, proszę o zwrócenie się do Prodziekana o zgodę na powtarzanie semestru. Przypominam, że udział w wykładach jest podstawą do dopuszczenia do egzaminu.

Terminy konsultacji:

1. 19 luty, godz. 14.00-15.00.
2. 25 luty (poniedziałek), godz. 16.30-17.30.
3. 4 marzec (poniedziałek), godz. 16.30-17.30.
4. 11 marzec (poniedziałek), godz. 16.30-17.00.
5. 18 marzec (poniedziałek), godz. 16.30-17.30.
6. 25 marzec (poniedziaøek), godz. 16.30-17.30.
7. 1 kwiecień (poniedziałek), godz. 16.30-17.30.
8. 8 kwiecień (poniedziałek), godz. 16.30-17.30.
9. 15 kwiecień (poniedziałek), godz. 16.30-17.15.
10. 29 kwiecień (poniedziałek), godz. 16.30-17.15.
11. 6 maj (poniedziałek), godz. 16.30-17.15.
12. 13 maj (poniedziałek), godz. 16.30-17.15.
13. 20 maj (poniedziałek), godz. 16.30-17.15.
14. 27 maj (poniedziałek), godz. 16.30-17.15.
15. 4 czerwiec (wtorek), godz. 14.15-15.15.
16. 10 czerwiec (poniedziałek), godz. 16.30-17.15.

Konsultacje dla seminarzystów:
17.06.2019 - godz. 14.00-14.45.
4.07.2019 - godz. 14.00-14.45.
11.07.2019 - godz. 13.30-14.30.

Szanowni Studenci!
W trakcie konsultacji w Katedrze nie są rozpatrywane sprawy dziekańskie.
W sprawach studenckich bardzo proszę o kontaktowanie się
z Prodziekanami. Od decyzji Prodziekana przysługuje Studentowi odwołanie bezpośrednio do
Pana Prorektora Prof. dr hab. Krzysztofa Surówki.


Terminy egzaminów (I termin):

Zarządzanie i komunikacja międzykulturowa, II stopień, studia niestacjonarne, 26 styczeń (sobota) godz. 10.30, s. 1 paw. S.

Zarządzanie i komunikacja międzykulturowa, II stopień, studia stacjonarne, 28 styczeń (poniedziałek) godz. 14.00, s. 3 paw. D.

Zarządzanie wiedzą, I stopień, studia stacjonarne, Informatyka stosowana, 29 styczeń (wtorek) godz. 14.00, s. F paw. C.

Zarządzanie wiedzą, I stopień, studia stacjonarne, Zarządzanie 31 styczeń (czwartek) godz. 11.45, s. 5 paw. D.

Zarządzanie wiedzą, I stopień, studia niestacjonarne, 2 luty (sobota) godz. 10.30, s. 1 paw. S.

Terminy egzaminów poprawkowych zostaną ogłoszone po opublikowaniu harmonogramu zajęć na semestr letni.

Terminy konsultacji:
5 listopad (poniedziałek) godz. 18.20-19.00.
13 listopad (wtorek) godz. 15.30-16.30.
20 listopad (wtorek) godz. 17.00-18.00.
27 listopad (wtorek) godz. 14.15-15.00.
4 grudzień (wtorek) godz. 14.15-15.00.
10 grudzień (poniedziałek) godz. 18.20-19.00.
17 grudzień (poniedziałek) godz. 18.20-19.00.
7 styczeń (poniedziałek) godz. 18.20-19.00.
14 styczeń (poniedziałek) godz. 18.20-19.00.
21 stycznia (poniedziałek) godz. 17.40-18.25 - ostatnie konsultacje w tym semestrze, więc prosze Seminarzystów o przedstawienie wyników swojej pracy w celu uzyskania zaliczenia (uwaga! termin konsultacji może zostać zmieniony, proszę sprawdzić go w niedzielę wieczorem).