Konsultacje odbywają się w pokoju 519 w budynku Ustronie,
ul. R
akowicka 27, 31-510 Kraków

Telefon w trakcie konsultacji: +48 12 2935180


Ponieważ wszystkie terminy egzaminu z Zarządzania wiedzą dla osób powtarzających ten przedmiot minęły, studentów, którzy nie zdali egzaminu, proszę o zwrócenie się do Prodziekana o zgodę na powtarzanie semestru. Przypominam, że udział w wykładach i uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń jest podstawą do dopuszczenia do egzaminu.

 

Terminy konsultacji:

10.09.2019 (wtorek) - 15.00-16.00.

14.10.2019 (poniedziałek) oraz 15.10.2019 (wtorek) będę dostępny dla Państwa w ważnych indywidualnych sprawach o godz. 14.00 w pokojach Katedry Zachowań Organizacyjnych (trudno mi określić, gdyż mam jeszcze nieuporządkowany pokój po remoncie, więc proszę mnie szukać między pokojami Katedry).

 

20.10.2019 (niedziela) - 14.00-15.30.

22.10.2019 (wtorek) - 14.00-14.45.