Studia doktoranckie I roku - "Zarządzanie organizacjami"Przykłady pytań egzaminacyjnych z przedmiotu "Zachowania organizacyjne"Przykłady pytań z przedmiotu
"Współczesne problemy zarządzania"
(studia doktoranckie)
Przykładowe pytania testowe z przedmiotu "Zarządzanie wiedzą"Informacja o specjalności "Zarządzanie zasobami niematerialnymi"
realizowanej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie