Studia doktoranckie I roku, przedmiot „Zarządzanie organizacjami”.
Na egzaminie oprócz wykładu obowiązuje tematyka zawarta w podanych rozdziałach jednej z dwóch książek (do wyboru):1. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005 (lub nowsze).
Rozdziały:
I. Zarządzanie i praca menedżera
II. Tradycyjne i współczesne problemy zarządzania i wyzwania
VII. Podstawowe elementy planowania i podejmowania decyzji
VIII. Zarządzanie strategią i planowanie strategiczne
IX. Zarządzanie podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów
XI. Podstawowe elementy organizowania
XVI. Motywowanie pracowników do wykonywania pracy
XVII. Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników
XX. Podstawowe elementy kontrolowania

2. Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Difin, Warszawa 2008.
Rozdziały:
VI. Proces zarządzania strategicznego
II. Przedsiębiorstwo jako element otoczenia
VII. Planowanie i podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie
VIII. Organizowanie i budowanie struktur organizacyjnych
IX. Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie
X. Kontrolowanie procesów pracy