Dorobek prof. nadzw. dr hab. Bogusza Mikuły w roku 2019

Publikacje naukowe:

1. Bogusz Mikuła, Motywowanie pracowników, [w:] Zachowania organizacyjne. Zarys problematyki, pod redakcją Bogusza Mikuły i Anny Pietruszki-Ortyl, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2019, s. 49-68.

2. Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Klimat i kultura organizacyjna, [w:] Zachowania organizacyjne. Zarys problematyki, pod redakcją Bogusza Mikuły i Anny Pietruszki-Ortyl, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2019, s.118-140.

3. Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Dysfunkcje i patologie w organizacji, [w:] Zachowania organizacyjne. Zarys problematyki, pod redakcją Bogusza Mikuły i Anny Pietruszki-Ortyl, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2019, s. 181-207.

4. Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Wprowadzenie, [w:] Zachowania organizacyjne. Zarys problematyki, pod redakcją Bogusza Mikuły i Anny Pietruszki-Ortyl, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2019, s. 8-14.

5. Bogusz Mikuła, Human capital management as a subsystem of knowledge-based management. [In:] Knowledge – Economy – Society. Contemporary Trends and Transformations of Economies and Enterprises, edyted by A. Jaki, T. Rojek, “Dom Organizatora”, Toruń 2019, s. 133-144.

6. Abbate, T.; Mikula, B.; Pietruszka–Ortyl, A.; Rupo, D. (2019), Intellectual capital versus the development of start–ups. [In:] Sustainable Development and Innovation. A future perspective, edited by Tindara Abbate, Patrizia Accordino, Giovanna Centorrinos, s. 81-90.

7. Bogusz Mikuła, Teoretyczne podstawy koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji, [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim. Wybrane zagadnienia w teorii i praktyce, pod redakcją I. Gawron, T. Myjak, Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019, s. 9-24.


Inne:

Bogusz Mikuła, Marek Makowiec, Anna Pietruszka-Ortyl, Przegląd nowości wydawniczych: Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy –teoria i praktyka (wyd. I). Redaktor: Marek Makowiec, Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Wydawnictwo: Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2018, „STUDIA EKONOMICZNE. Gospodarka • Społeczeństwo • Środowisko”, Nr 1/2019 (3), s. 183.

Bogusz Mikuła, Marek Makowiec, Anna Pietruszka-Ortyl, Przegląd nowości wydawniczych: Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy –zarządzanie zasobami ludzkimi XXI wieku (wyd. I). Redaktor: Marek Makowiec, Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Wydawnictwo: Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2018, „STUDIA EKONOMICZNE. Gospodarka • Społeczeństwo • Środowisko”, Nr 1/2019 (3), s. 184.

Bogusz Mikuła, Marek Makowiec, Anna Pietruszka-Ortyl, Przegląd nowości wydawniczych: Wybrane problemy zarządzania w gospodarce opartej na wiedzy –przedsiębiorczość i zachowania innowacyjne (wyd. I). Redaktor: Marek Makowiec, Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Wydawnictwo: Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kraków 2018, „STUDIA EKONOMICZNE. Gospodarka • Społeczeństwo • Środowisko”, Nr 1/2019 (3), s. 185.


Redakcje naukowe:


KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY. CHALLENGES FOR CONTEMPORARY ECONOMIES – GLOBAL, REGIONAL, NETWORK AND ORGANIZATIONAL PERSPECTIVE. Edited by: Jacek Kopeć, Bogusz Mikuła. Publishing House: TNOIK "Dom Organizatora", Toruń 2019
ISBN: 978-83-7285-891-7 (printed version). ISBN: 978-83-7285-897-9 (on-line pdf). Total number of pages: 322.


Zachowania organizacyjne. Zarys problematyki, pod redakcją Bogusza Mikuły i Anny Pietruszki-Ortyl, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2019, 228 ss.


Udział w konferencjach naukowych z referatem:

Mikuła, B., Human capital management as a subsystem of knowledge-based management, 11th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics Knowledge – Economy – Society, May 29 - 30, 2019, Kraków.

Mikuła, B., Knowledge Transfer in a Business Ecosystem, 2nd International Scientific and Practical Conference „The Global Imperatives of Business and Law Development”, UKRAINE MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE, UKRAINE MINISTRY OF JUSTICE KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF TRADE AND ECONOMICS (Kyiv, Ukraine), UKRAINIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY (Kyiv, Ukraine), UNIVERSITY OF TIRANA (Tirana, Albania), KAZIMIERZ WIELKI UNIVERSITY (Bydgoszcz, Poland), CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS (Cracow, Poland), MATEI BEL UNIVERSITY (Banska Bystrica, Slovakia), October, 10-11 2019, Kyiv, Ukraina.

Udział w konferencjach bez referatu:

XV JUBILEUSZOWA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA MANAGEMENT 2019 pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Innowacje i cyfryzacja gospodarki. Wyzwania i szanse dla zarządzania, WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I PRAWNYCH UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH, 25– 26 września 2019 r., Siedlce. Udział w panelu dyskusyjnym: Synergia nauki i biznesu.

XXIV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA "Zarządzanie restrukturyzacją. Innowacyjność i konkurencyjność w obliczu zmian", Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 16-18 października 2019, Krynica-Zdrój.

Grywalizacja w edukacji i biznesie, Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Zachowań organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 12 grudnia 2019, Kraków.

Udział w sympozjach:

III Sympozjum Dydaktyczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie „Jakość kształcenia w ustawie 2.0 – konsekwencje dla UEK” 5-6 marca 2019, Radocza.