W 2019 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ukazała się książka „Zachowania organizacyjne. Zarys problematyki” będąca autorstwem pracowników Katedry Zachowań Organizacyjnych UEK. Autorami dziewięciu zawartych w niej rozdziałów są Paweł Łukasik, Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl i Renata Winkler oraz Marek Jabłoński (obecnie Kierownik Katedry Zarządzania Procesowego).

Zachowania organizacyjne to szczegółowa dyscyplina naukowa funkcjonująca w ramach nauk o zarządzaniu i jakości. Wywodzi się ona ze szkoły stosunków międzyludzkich powstałej w latach 30. XX wieku i rozwijającego się od tej pory podejścia behawioralnego w zarządzaniu, ale mimo, że ściśle związana jest z zarządzaniem, to wykorzystuje także wiedzę między innymi z psychologii, socjologii, antropologii i politologii.

Książka zawiera uporządkowany wykład z takich zagadnień, jak: zachowania organizacyjne jako współczesna nauka interdyscyplinarna, motywowanie pracowników, stres w organizacji, władza i przywództwo oraz style kierowania, zespołowość w organizacji, klimat i kultura organizacyjna, rozwój kompetencji pracowniczych, procesy uczenia się ludzki i organizacji, dysfunkcje i patologie w organizacji. Prezentowane treści zawierają zarówno opis wiedzy podstawowej, wyjaśniającej istotę prezentowanych problemów, jak również najnowsze ujęcia i wyniki badań własnych autorów.

Książkę przede wszystkim należy polecić studentom studiującym zarządzanie, ale niewątpliwie będzie ona cennym źródłem wiedzy dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w organizacji i kształtowania zachowań ludzi w organizacjach.