Dorobek prof. nadzw. dr hab. Bogusza Mikuły w roku 2018


1. B. Mikuła, T. Stefaniuk, Zagrożenia dla bezpieczeństwa wiedzy w ramach zarządzania wiedzą klienta, "Przegląd Organizacji" 2018, nr 9, s. 21-28.

 

Konferencje i seminaria:

1. II Seminarium Dydaktyczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Radocza 13-14 marca 2018, "Jakość kształcenia w Świetle nowych rozwiązań legislacyjnych a wyzwania adaptacyjne uczelni", panel: Jak zmienić Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia w UEK?


 

Ważniejsze recenzje:

1. Recenzja rozprawy doktorskiejmgr Krzysztofa Brzostek „Zarządzanie wiedzą w kontekście orientacji rynkowej i efektywności funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw”napisanej pod kierunkiem naukowym prof. nzw. Pol. Śl. dr hab. inż. Anny Michny oraz promotora pomocniczego dr inż. Romana Kmieciaka.

2. Recenzja wydawnicza książki dr inż. Małgorzaty Zięba pt. "Wiedza i jej  przepływy w firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe" dla Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej.