Dorobek prof. nadzw. dr hab. Bogusza Mikuły w roku 2017

1. B. Mikuła, Humanizacyjne i dehumanizacyjne aspekty telepracy, "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2017, nr 1, s. 30-32.

2. B. Mikuła, Zarządzanie wiedzą, [w:] Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko - procesy - systemy - zasoby, redakcja naukowa J. S. Kardas, M. Wójcik-Augustyniak, wydanie 2, Difin, Warszawa 2017, s. 509-533.

3. B. Mikuła, Creating a learning Enterprise, [w:] Contemporary Economy: Social, Legal and Economic Aspects. Materials Symposium (Kyiv 23-24 may, 2017), Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv National University of Trade and Economics (Ukraine), Kyiv 2017, s. 147-156.

4. B. Mikuła, T. Stefaniuk, Ochrona wiedzy organizacji jako zadanie zarządzania wiedzą, [w:] Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji. Wybrane problemy rozwoju, redakcja naukowa B. Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Kraków 2017, s. 61-78.

5. Anna Krakowiak-Bal, Paweł Łukasik, Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl, Urszula Ziemiańczyk, Zarządzanie wiedzą w rozwoju obszarów wiejskich, C.H.Beck, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8128-204-8, ss. 231.

6. B. Mikuła, Kulturowe uwarunkowania zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, [w:] Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia, pod redakcją I. Gawron, T. Myjak, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2017, s. 40-50.

7. B. Mikuła, Transformacja przedsiębiorstwa w kierunku organizacji uczącej się, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2017, nr 336, s. 24-36.

8. A. Krakowiak-Bal, P. Łukasik, B. Mikuła, J. Niezgoda, U. Ziemiańczyk, The Scope of the Implementation of Operational Tasks in the Field of Knowledge Management within the Rural Development Framework, in: Knowledge - Economy - Society. Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, edited by: Andrzej Jaki, Bogusz Mikuła, Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2017, p. 335-346. ISBN: 978-83-65907-11-0 (printed version), ISBN: 978-83-65907-12-7 (on-line pdf: https://cfm.uek.krakow.pl/4/page/books).

9. A. Pietruszka-Ortyl, U. Ziemiańczyk, A. Krakowiak-Bal, B. Mikuła, Knowledge Sharing in Organizations Supporting Rural Development – Research Results, in: Knowledge - Economy - Society. Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, edited by: Andrzej Jaki, Bogusz Mikuła, Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2017, p. 347-355. ISBN: 978-83-65907-11-0 (printed version), ISBN: 978-83-65907-12-7 (on-line pdf: https://cfm.uek.krakow.pl/4/page/books).


Redakcje naukowe:

1. Kształtowanie zasobów niematerialnych organizacji. Wybrane problemy rozwoju, redakcja naukowa B. Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Kraków 2017, s. 151. ISBN: 978-83-946633-2-2 (wersja papierowa), ISBN: 978-83-946633-3-9 (wersja PDF, online).

2. Knowledge - Economy - Society. Management in the Face of Contemporary Challenges and Dilemmas, edited by: Andrzej Jaki, Bogusz Mikuła, Publishing House: Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2017, p. 411. ISBN: 978-83-65907-11-0 (printed version), ISBN: 978-83-65907-12-7 (on-line pdf: https://cfm.uek.krakow.pl/4/page/books).

3. Contemporary Economy: Social, Legal and Economic Aspects. Materials Symposium (Kyiv 23-24 may, 2017), Editorial board: Anatolii Mazaraki, Nataliia Prytulska, Svitlana Melnichenko, Valerii Sai, Bogusz Mikula, Andrzej Jaki, Giovanni Moschella, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv National University of Trade and Economics (Ukraine), Kyiv 2017.

 


Udział w konferencjach:

1. B. Mikuła, Creating a learning Enterprise, referat wygłoszony na XV International Scientific Symposium "Contemporary Economy: Social, Legal and Economic Aspects, Kyiv National University of Trade and Economics (Ukraine), Cracow Uniwersity of Economics (Poland), University of Messina (Italy), Kyiv, May 23-24, 2017.

2. A. Krakowiak-Bal, P. Łukasik, B. Mikuła, J. Niezgoda, U. Ziemiańczyk, The Scope of the Implementation of Operational Tasks in the Field of Knowledge Management within the Rural Development Framework, 9th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics, Cracow Uniwersity of Economics, Kraków, May 31 - June 02, 2017 (prowadzenie sesji).

3. A. Pietruszka-Ortyl, U. Ziemiańczyk, A. Krakowiak-Bal, B. Mikuła, Knowledge Sharing in Organizations Supporting Rural Development – Research Results, 9th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics, Cracow Uniwersity of Economics, Kraków, May 31 - June 02, 2017 (prowadzenie sesji).

4. B. Mikuła, Transformacja przedsiębiorstwa w kierunku organizacji uczącej się, referat wygłoszony na VIII Konferencji Naukowej Wydziału Ekonomii 2017 "Nowe koncepcje i kierunki badań w ekonomii i zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 20 czerwier 2017.

5. B. Mikuła, Koncepcja zarządzania wiedzą, referat wygłoszony na konferencji naukowej "Zarządzanie wiedzą w budowaniu konkurencyjności i innowacyjności obszarów wiejskich, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłłątaja w Krakowie, Kraków 18-19 września 2017.


Udział w konferencjach bez referatu:

1. IX Konferencja Naukowa z cyklu "Zarządzanie organizacjami w społeczeństwie informacyjnym" pod tytułem Zarządzanie projektami i procesami", Katedra Procesu Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zakopane 20-22 września 2017.

2. I Sympozjum Dydaktyczne "Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce a jakość kształcenia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie", 3-4 kwietnia 2017 r.

Inne: B. Mikuła, Opinia na temat ostatniej części pentalogii Dr h.c. prof. dr hab. inż. ŠTEFANA KASSAY’A „Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość” wygłoszona na spotkaniu z Autorem 24 października 2017 w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.


Ważniejsze recenzje:

1. Recenzja wydawnicza książki B. Poskropko pt. "Nauka o kreowaniu wiedzy. Podręcznik kreatywnego naukowca", dla Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Książka oublikowana: Difin, Warszawa 2017.

2. Recenzja wydawnicza książki W. Nasierowskiego pt. „Formułowanie strategii przedsiębiorstwa. Klasyka”. Książka publikowana: Difin, Warszawa 2018.