Dorobek prof. uczelni dr hab. Bogusza Mikuły w roku 2023

2. Mikuła, B. (2023). Praktyczna metoda określania poziomu oparcia przedsiębiorstwa na wiedzy, W: J. Nesterak, A. Wodecka-Hyjek (red.). Wiedza-gospodarka-społeczneństwo. Aktualne trendy i wyzwania cyfrowe (155-164). Warszawa: Instytut Nauk Ekonomicznych PAN.