Dorobek prof. uczelni dr hab. Bogusza Mikuły w roku 2021

1. B. Mikuła, CKM jako narzędzie poprawy jakości produktów i relacji z klientami. W: Stan i perspektywy rozwoju jakości w XXI wieku: rozwiązania i dylematy. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Elżbiety Skrzypek / red. nauk. Stanisław Tkaczyk, Tadeusz Wawak. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2021, s. 235-246, ISBN 978-83-227-9468-5.

2. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, The concept of intellectual capital measurement in start-up ecosystem, Studia Ekonomiczne. Gospodarka - Społeczeństwo - Środowisko, 1, 2021, 39-51.