Dorobek prof. uczelni dr hab. Bogusza Mikuły w roku 2021


1. B. Mikuła, CKM jako narzędzie poprawy jakości produktów i relacji z klientami. W: Stan i perspektywy rozwoju jakości w XXI wieku: rozwiązania i dylematy. Księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesor Elżbiety Skrzypek / red. nauk. Stanisław Tkaczyk, Tadeusz Wawak. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2021, s. 235-246, ISBN 978-83-227-9468-5.

2. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, The concept of intellectual capital measurement in start-up ecosystem, Studia Ekonomiczne. Gospodarka - Społeczeństwo - Środowisko, 1, 2021, 39-51.


3. B. Mikuła, Uwarunkowania budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o zarządzanie kapitałem ludzkim, w: Dylematy i metamorfozy współczesnego zarządzania, redakcja naukowa J. Nesterak, A. Wodecka-Hyjek, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa 2021, s. 169-178.


Udział w konferencjach naukowych z referatem:

Mikuła, B., Uwarunkowania budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa w oparciu o zarządzanie kapitałem ludzkim, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 22-23 wrzesień 2021.

Mikuła B., Organizacja ucząca się - rodzaje, poziomy, sposoby i ograniczenia uczenia się przedsiębiorstwa, Konferencja naukowa "Uwarunkowania współczesnego zarządzania" zorganizowana przez Katedrę Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Instytut Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, 24.11.2021.