Dorobek prof. uczelni dr hab. Bogusza Mikuły w roku 2020

Publikacje naukowe:

1. I. Gawron, B. Mikuła, Wprowadzenie do zarządzania. Rozwój, funkcje, koncepcje, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2020, ss. 200, ISBN 978-83-65575-64-7.

2. B. Mikuła, Rewolucja w przedsiębiorstwach: od zarządzania zasobem ludzkim i zarządzania wiedzą do zarządzania kapitałem ludzkim, "Akademia Zarządzania" 2020, nr 4 (2), s. 27-45.

3. B. Mikuła, Instrumental Approach in Human Capital Management: A Conceptual Framework, Management Studies, Jul.-Aug. 2020, Vol. 8, No. 4, 267-283, doi: 10.17265/2328-2185/2020.04.001


Ważniejsze recenzje:

1. Recenzja rozprawy doktorskiej Pana mgr Pawła Kaczmarczyka pt. „Wartości organizacji a zaangażowanie pracowników i sukces przedsiębiorstwa” napisanej pod kierunkiem naukowym Pana dr hab. Bolesława Roka na zlecenie Rektora Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.