Dorobek prof. uczelni dr hab. Bogusza Mikuły w roku 2020

Publikacje naukowe:

1. B. Mikuła, Rewolucja w przedsiębiorstwach: od zarządzania zasobem ludzkim i zarządzania wiedzą do zarządzania kapitałem ludzkim, "Akademia Zarządzania" 2020, nr 4 (2), s. 27-45.


Ważniejsze recenzje:

1. Recenzja rozprawy doktorskiej Pana mgr Pawła Kaczmarczyka pt. „Wartości organizacji a zaangażowanie pracowników i sukces przedsiębiorstwa” napisanej pod kierunkiem naukowym Pana dr hab. Bolesława Roka na zlecenie Rektora Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.