Dorobek prof. nadzw. dr hab. Bogusza Mikuły w roku 2015

1. B. Mikuła, Zarządzanie wiedzą w tworzeniu potencjału społecznego organizacji, [w:] Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, redakcja naukowa M. Cisek, K. Wąsowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2015, s. 28-40, ISBN: 978-83-7051-766-3.
2.
B. Mikuła, The Theoretical Bases of Enterprise Human Capital Management, [w:] 3rd International Scientific Conference. Contemporary Issues in Economics, Business and Management – EBM 2014. Conference Proceedings, Edited by Gordana Radosavljević, Faculty of Economics University of Kragujevac, Kragujevac, 2015, s. 87-97, ISBN: 978-86-6091-049-5.
3. M. Jabłoński, P. Łukasik, M. Makowiec, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, R. Winkler, Inicjatywy doskonalące potecjał społeczny przedsiębiorstwa, [w:] Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, praca zbiorowa pod redakcją Marka Makowca, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015, s. 209-218,
ISBN: 978-83-941580-2-6 (wersja papierowa), ISBN: 978-83-941580-3-3 (wersja PDF, online).
4. B. Mikuła, Knowledge Management as a Tool for Improving the Growth Potential of Enterprises, "
Herald of Kyiv National University of Trade and Economics" 2015, no 6, s. 69-78 (ISSN 1727-9313).
5. B. Mikuła, Potencjał społeczny przedsiębiorstwa i podstawy jego rozwoju, [w:] Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, redakcja naukowa M. Jabłoński, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Kraków 2015, s. 11-29 (ISBN: 978-83-941580-8-8 , ISBN: 978-83-941580-9-5 PDF).


Redakcje prac naukowych:

1. Współczesne tendencje w zachowaniach organizacyjnych, praca zbiorowa pod redakcją Bogusza Mikuły, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015, ss. 214, ISBN: 978-83-941580-0-2 (wersja papierowa), ISBN: 978-83-941580-1-9 (wersja PDF, online).

2. Knowledge, Economy, Society: Reorientation of Paradigms and Concepts of Management in the Contemporary Economy, edited by Bogusz MIKUŁA, Tomasz ROJEK, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow, 2015, ISBN: 978-83-65173-30-0.

Udział w konferencjach naukowych:

1. B. Mikuła, Knowledge Management as a Tool for Improving the Growth Potential of Enterprises, VIIIth International Research and Practical Conference “Problems and Prospects of entrepreneurship Development in Ukraine”, Kyiv National University of Trade and Economics, Kijów, Ukraina, 14-15.05.2015.

2.  Knowledge - Economy - Society, 7th International Scientific Conference Faculty of Management Cracow University of Economics, udział bez referatu, Kraków 25-27 maj 2015, prowadzenie sesji.

3. B. Mikuła, Zarządzanie wiedzą w tworzeniu potencjału społecznego organizacji, XI Międzynarodowa konferencja Naukowa MANAGEMENT 2015 "Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji", zorganizowana przez Instytut Zarządzania i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Siedlce, 8-9 czerwiec 2015.

4. M. Jabłoński, P. Łukasik, M. Makowiec, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, R. Winkler, Inicjatywy doskonalące potecjał społeczny przedsiębiorstwa, Jubileuszowa Konferencja Naukowa z okazji 70-tych urodzin Prof. dr hab. Arkadiusza Potockiego zorganizowana przez Katedrę Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  Kraków, 23 września 2015.

5. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. „Modern Marketing and Logistics - innowacyjne rozwiązania” Siedlce, 19-20 października 2015 r.- udział bez referatu.


Znaczące recenzje:

1. Recenzja wydawnicza książki „Zarządzanie i sport. Wzajemny transfer wiedzy”, pod redakcją Pawła Kuźbika i Filipa Moterskiego (dla Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego), 2015.

2. Współrecenzent książki: Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, praca zbiorowa pod red. M. Makowca, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2015.


Odnaczenia:

Medal Komisji Edukacji Narodowej.