Dorobek prof. nadzw. dr hab. Bogusza Mikuły w roku 2013


1. B. Mikuła, Wybrane problemy zarządzania organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Zrównoważona gospodarka oparta na wiedzy. Wybrane problemy, monografia naukowa pod redakcją Bogumiły M. Powichrowskiej, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Białystok 2013, s. 141-164. ISBN 978-83-61247-57-9.
2. B. Mikuła, T. Stefaniuk, Wykorzystanie zespołów wirtualnych w procesie uczenia się organizacji, [w:] Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, praca zbiorowa pod redakcją naukową Alojzego Czecha i Andrzeja Szplita, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 109-124. ISBN 978-83-7875-095-6.
3. B. Mikuła. T. Stefaniuk, Zarządzanie wiedzą w zespole wirtualnym jako istotny czynnik jego skutecznej pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 97, seria: Administracja i Zarządzanie, Siedlce 2013, s. 101-111.
4. U. Ziemiańczyk,, A. Krakowiak-Bal, B. Mikuła, A. Woźniak, Zarządzanie wiedzą w procesach rozwoju obszarów wiejskich, "Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich", nr 3/IV/2013, s. 353-369.
5. B. Mikuła, Talent Management in Knowledge-based Organizations, [w:] Knowledge - Economy - Society. Challenges of the Contemporary Management, edyted by Anna Malina, Renata Oczkowska, Tomasz Rojek, Cracow University of Economics, Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2013, s. 517-531.

Redakcja naukowa:
Knowledge - Economy - Society. Global and Regional Challenges of the 21th Century Economy, edited by Paweł Lula, Bogusz Mikuła, Andrzej Jaki, Cracow University of Economics, Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2013, ss. 776.

Udział w konferencjach i seminariach naukowych:
1. B. Mikuła, Talent Management in Knowledge-Based Organizations, 5th International Scientific Conference of the Faculty of Management of the Cracow University of Economics "Knowledge - Economy - Society", Cracow June 5-7, 2013.
2. B. Mikuła, T. Stefaniuk, Zarządzanie wiedzą w zespole wirtualnym jako istotny czynnik jego skutecznej pracy, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2013 pt. "Efektywność organizacji" Instytut Zarządzania i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, konferencja pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Siedlce 10-11 czerwca 2013.
3. Członek Rady Programowej i uczestnik seminarium habilitacyjno-doktoranckim nt. "Współczesne koncepcje zarządzania organizacjami". Seminarium zorganizowane przez Wydział Zarządzania AGH, Dobczyce 16-18 czerwiec 2013.

Ważniejsze recenzje:
1. Recenzja wydawnicza książki autorstwa Krzysztofa Michalika pt. "Systemy ekspertowe we wspomaganiu procesów zarządzania wiedzą w organizacji", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2014.