Dorobek prof. nadzw. dr hab. Bogusza Mikuły w roku 2012


1. B. Mikuła, Nowy wymiar zachowań organizacyjnych, [w:] Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, redakcja naukowa Bogusz Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 13-38.
2. B. Mikuła, Zakończenie, [w:] Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, redakcja naukowa Bogusz Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 218.
3. B. Mikuła, Wstęp, [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, redakcja naukowa Bogusz Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 17-19.
4. B. Mikuła, T. Stefaniuk, Informatyczne wsparcie procesów zarządzania talentami, [w:] Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, redakcja naukowa J. S. Kardas, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012, s. 171-183.
5. B. Mikuła, Wprowadzenie do teorii zarządzania talentami, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 880, Kraków 2012, s. 111-124.
6. B. Mikuła, Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] Metody badania i modele rozwoju organizacji, pod redakcją Adama Stabryły i Sławomira Wawaka, Mfiles.pl, Kraków 2012, s. 13-25. - możliwość podglądu całej książki.
7. B. Mikuła, Sterowanie przepływem talentów w organizacji, [w:] Wybrane aspekty zarządzania nowoczesną organizacją, "Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego" nr VIII, 2012, s. 233-244.
8. B. Mikuła, A. Krakowiak-Bal, A. Woźniak, U. Ziemiańczyk, The Concept of Knowledge Management in the Process of Forming Competitiveness and Innovativeness of Rural Areas - Theoretical Aspects, [w:] Knowledge - Economy - Society. Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, edited by P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Cracow University of Economics, Faculty of Management, Foundation of the Ceacow University of Economics, Cracow 2012, s.49-65.
9. P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Introduction, [w:] Knowledge - Economy - Society. Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, edited by P. Lula, B. Mikuła, A. Jaki, Cracow University of Economics, Faculty of Management, Foundation of the Ceacow University of Economics, Cracow 2012, s.9-10.


Redakcje naukowe monografii:
1. Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, redakcja naukowa Bogusz Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
2. Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, redakcja naukowa Bogusz Mikuła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
3. Knowledge - Economy - Society. Transfer of Knowledge in the Contemporary Economy, edited by Paweł Lula, Bogusz Mikuła, Andrzej Jaki, Cracow University of Economics, Faculty of Management, Foundation of the Ceacow University of Economics, Cracow 2012.

Udział w Konferencjach:
1. B. Mikuła, T. Stefaniuk, Informatyczne wsparcie procesów zarządzania talentami, referat wygłoszony na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej MANAGEMENT 2012 nt. "Odpowiedzialne zarządzanie", zorganizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 28-29 maj 2012.
2. B. Mikuła, Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji, VII konferencja naukowa "Szanse i bariery rozwoju organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Katedra Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zakopane 25-27 września 2012.
3. B. Mikuła, Sterowanie przepływem talentów w organizacji, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Zarządzanie rozwojem organizacji" pod tytułem "Współpraca, konkurencja i kooperacja w rozwoju współczesnych organizacji". Katedra Zarządzania, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Licheń Stary 27-29 września 2012.

Znaczące recenzje:
1. Recenzja wydawnicza Bogusz Mikuła, Krzysztof Janasz książki: Zarządzanie informacją i komunikacją w organizacjach gospodarczych i instytucjach sektora publicznego, redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Janusz Czekaj, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2012.
2. Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Wiśniewskiej-Sałek pt. „Proces kreowania przedsiębiorczości w strategiach przedsiębiorstw przemysłu meblarskiego w województwie wielkopolskim” napisanej pod kierunkiem naukowym Prof. PCz dr hab. Joanny Nowakowskiej-Grunt, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2012, obrona: 9.10.2012.
3. Recenzja wydawnicza Dariusz Zarzecki, Bogusz Mikuła książki: Performance Management Implementation in Business and Non-profit Organisations, scientific editors: Janusz Nesterak, Bernard Ziębicki, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Cracow 2012.