Dorobek prof. nadzw. dr hab. Bogusza Mikuły w roku 2011

1. B. Mikuła, Dysfunkcje ograniczające realizację procesów uczenia się organizacji, [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, praca zbiorowa pod redakcją naukową Zdzisławy Janowskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, s. 131-152.
2. B. Mikuła, Wpływ strategii wiedzy i strategii zarządzania wiedzą na organizację funkcjonowania przedsiębiorstwa, [w:] Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, red. naukowa E. Urbanowska-Sojkin, Zeszyty Naukowe nr 170, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 157-167.
3. B. Mikuła, Problemy zarządzania transferem wiedzy w organizacji, [w:] Współczesne problemy zarządzania, redakcja naukowa M. Cisek, A.M. Rak, Wydawnictwo Studio EMKA 2011, s. 107-122.
4. B. Mikuła, Istota zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 11-31.
5. B. Mikuła, Transfer wiedzy w organizacji, [w:] Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 59-76.
6. W. Nasierowski, B. Mikula, The Polish Culture-Social-Economic Features as a Basis to Create Knowledge-Based Organizations’ Culturs, "Journal of Intercultural Management" Vol 3, Number 1, March 2011, s. 64-80.
7. W. Nasierowski, B. Mikula, The Polish Culture-Social-Economic Features as a Basis to Create Organizations with a Knowledge-Based; Culture, "Organization and Management" 2011, No. 5 (148), s. 99-116, przedruk artykułu W. Nasierowski, B. Mikula, The Polish Culture-Social-Economic Features as a Basis to Create Knowledge-Based Organizations Culturs z czasopisma: "Journal of Intercultural Management" Vol 3, Number 1, March 2011, s. 64-80.

Redakcje prac naukowych:
1. Społeczeństwo informacyjne. Gospodarka, technologie, procesy, praca zbiorowa pod redakcją C. Halesa i B. Mikuły, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, ss. 454.
B. Mikuła, C. Hales, Przedmowa, s. 9-12.
B. Mikuła, Zakończenie, s. 431-432.
2. Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, Praca zbiorowa pod redakcją naukową: J. Teczke, J. Czekaja, B. Mikuły, R. Oczkowskiej, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2011, ss. 444.
3. Knowledge - Economy - Society. Challenges of the Contemporary World, edited by Renata Oczkowska & Bogusz Mikuła, Cracow University of Economics, Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2011, ss. 846.

Udział w konferencjach:
1. B. Mikuła, Dysfunkcje ograniczające realizację procesów uczenia się organizacji, referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Zasobami ludzkimi Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego nt. Dysfunkcje i patologie zarządzania zasobami ludzkimi, 12-14 maj 2011, Łódź - Anturówek.
2. B. Mikuła, Wpływ strategii wiedzy i strategii zarządzania wiedzą na organizację funkcjonowania przedsiębiorstwa, referat wygłoszony na konferencji zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Strategicznego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 18-20 maj 2011, Poznań.
3. B. Mikuła, T. Stefaniuk, Wykorzystanie zespołów wirtualnych w procesie uczenia się organizacji, referat wygłoszony na konferencji nt. Nauka dla zarządzania - u początków i współcześnie, zorganizowanej przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 1-3 czerwiec 2011, Mąchocice Kapitulne k. Kielc.
4. B. Mikuła, Problemy zarządzania transferem wiedzy w organizacji, referat wygłoszony na VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej MANAGEMENT 2011, zorganizowanej przez Instytut Zarządzania i Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Wschodnią Izbę Gospodarczą nt. Zarządzanie w warunkach ryzyka i niepewności, 20- 21 czerwiec 2011, Siedlce.

Znaczące recenzje:
1. Recenzja wydawnicza książki autorstwa Janusza Ziarko pt. "Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach i bezpieczeństwie uczniów w rozwoju szkolnych systemów bezpieczeństwa".
2. Recenzja wydawnicza książki pod redakcją naukową Mieczysława Morawskiego i Maji Prudzienicy pt. „Zarządzanie wiedzą w kreowaniu innowacji zarządczych”.
3. Recenzja wydawnicza książki autorstwa Marka Jabłońskiego pt. "Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu".
4. Recenzja wydawnicza książki autorstwaGrzegorza Urbanka pt. "Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce", Wydawca Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.