Publikacje dr Bogusza Mikuły w roku 2004:


Artykuły i opublikowane referaty:

1. Mikuła B., Strategie pozyskiwania i rozwoju wiedzy w organizacji, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2004, nr 1, s. 28-33.
2. Mikuła B., Wykorzystanie procesów organizacyjnego uczenia się w generowaniu wiedzy, "Q Jakości" 2004, nr 1, s. 51-59.
3. Mikuła B., O aspektach i kontekście zarządzania wiedzą, "Problemy Jakości" 2004, nr 2, s.9-13.
4. Mikuła B., Strategiczne zarządzanie wiedzą (wprowadzenie do problematyki), [w:] Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania, praca zbiorowa pod red. R. Krupskiego, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2004, s.167-187.
5. Mikuła B., Społeczny aspekt zarządzania wiedzą, Zeszyty Naukowe nr 378, tom 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, s. 1239-1248.
6. Mikuła B., Rozważania o wybranych walorach uczenia się organizacji, [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, tom 2, pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, s. 75-82.
7. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy. Zarys tendencji w zarządzaniu przedsiębiorstwami, [w:] SUCCESS 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 26-28 XI 2004, pod red. E. Skrzypek, tom I, UMCS w Lublinie, Lublin 2004, s. 45-54.
8. Mikuła B., Nowa gospodarka i organizacje wiedzy - organizacja inteligentna i wyzwania wobec informatyków, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1044, Wrocław 2004, s. 330-341.
9. Mikuła B., Ziębicki B., Wybrane aspekty tworzenia organizacji uczącej się, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 647, Kraków 2004, s. 51-75.
10. Mikuła B., Ludzie organizacji uczących się, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 647, Kraków 2004, s. 35-50.
11. Mikuła B., Przyczynek do wyboru strategii zarządzania wiedzą, Prace Naukowe, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, nr 8, Chrzanów 2004, s. 179-194.
12. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Uwarunkowania funkcjonowania organizacji w XXI wieku, Prace Naukowe, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, nr 8, Chrzanów 2004, s. 151-178.
13. Mikuła B., Potocki A., Programy integracji prac wykonawczych i koncepcyjnych - ASTEX i Kaizen, "Humanizacja Pracy"; 2004, nr 6, s.81-92.

Wygłoszone referaty na konferencja krajowych:
1. Mikuła B., Strategiczne zarządzanie wiedzą (wprowadzenie do problematyki), Konferencja zorganizowana przez Wałbrzyską Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości: "Krytyczna analiza szkół i kierunków zarządzania strategicznego. Nowe koncepcje zarządzania", Szklarska Poręba, kwiecień 2004.
2. Mikuła B., Rozważania o wybranych walorach uczenia się organizacji, Konferencja zorganizowana przez Akademię Ekonomiczną w Krakowie: "Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym", Krynica wrzesień 2004.
3. Mikuła B., Nowa gospodarka i organizacje wiedzy - organizacja inteligentna i wyzwania wobec informatyków, Konferencja zorganizowana przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Karpacz grudzień 2004.

Wygłoszone referaty na konferencja międzynarodowych:
1. Mikuła B., Społeczny aspekt zarządzania wiedzą, Konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński: „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, Międzyzdroje, czerwiec 2004.
2. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy. Zarys tendencji w zarządzaniu przedsiębiorstwami, Konferencja zorganizowana przez UMCS w Lublinie: „SUCCESS 2004. Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy”, Kazimierz Dolny, listopad 2004.