SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1
Modele przedsiębiorstwa przyszłości

1. Organizacja ucząca się
2. Organizacja inteligentna
3. Organizacja fraktalna
4. Organizacja wirtualna.
5. Analiza porównawcza i wnioski

Rozdział 2
Rozwój i pomiar kapitału intelektualnego organizacji

1. Kapitał intelektualny i jego elementy składowe
2. Rozwój kapitału intelektualnego
2.1. Kapitał intelektualny człowieka i jego rozwój
2.2. Zarządzanie kapitałem ludzkim
2.3. Zarządzanie kapitałem intelektualnym organizacji
2.4. Proces zarządzania kapitałem intelektualnym
3. Wartościowanie kapitału intelektualnego
3.1. Pomiar kapitału ludzkiego
3.2. Wskaźniki charakteryzujące indywidualnie każdy z trzech obszarów kapitału intelektualnego
4. Modele diagnozy kapitału intelektualnego organizacji

Rozdział 3
Generowanie wiedzy w organizacji

1. Istota wiedzy i zarządzania wiedzą
2. Tworzenie i transfer wiedzy w organizacji
3. Transfer wiedzy między przedsiębiorstwami partnerskimi
4. Uwarunkowania poziomu efektywności zarządzania wiedzą

Rozdział 4
Metody wspomagające rozwój wiedzy w organizacji

1. Obrady i ich formy
2. Technologia otwartej przestrzeni
3. Grupy i zespoły wiedzy tzw. Group-Team-Ware
4. Grupy wspólnych interesów
5. Koncepcja "fermentacji drożdży"
6. Metoda wewnętrznego marketingu kadrowego
7. Kaizen
8. Koła jakości
9. Quality Audit Meeting (QAM)
10. Zespoły twórczego zaangażowania w jakości D. Petersena

Autorami poszczególnych rozdziałów są:

Wprowadzenie - Bogusz Mikuła
Rozdział l - Bogusz Mikuła
Rozdział 2 - Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl
1-2. Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl
3-4. Anna Pietruszka-Ortyl
Rozdział 3 - Bogusz Mikuła
Rozdział 4 - Bogusz Mikuła, Arkadiusz Potocki
1-6. Arkadiusz Potocki
7-8. Bogusz Mikuła
9-10. Arkadiusz Potocki

Recenzent:
prof. UG, dr hab. Małgorzata Czerska